Sådan virker det

Auktioner

På vores auktioner har du muligheden for at købe et helt nyt produkt til en billigere pris. Ved hjælp af vores auktions-modul kan du byde med købte bud på produkterne. Hver gang der er en, der byder på en auktion, stiger hammeslagsprisen med 8 øre. Sådan fortsætter det indtil man har fundet en vinder, som er den sidste, der byder på auktionen. Vinderen kan herefter købe produktet til hammerslagsprisen.

Sådan deltager du i auktioner

Opret en bruger

For at deltage i auktioner skal du være oprettet som bruger. Det er gratis og du skal blot udfylde email-adresse og telefonnmmer. Når du er oprettet, så fremsender vi en e-mail til verificering af din mailadresse.

Opret bruger

Køb budpakke

Køb det antal bud, der passer dig, på knappen "Køb bud". Hvert bud koster 3 kr. og kan købes i flere forskellige budpakker.

OBS: Du kan også vælge at købe bud på vores konkurrencer. Hvis du køber dine bud via konkurrencerne, så får du den fulde budpakke og deltager samtidig med et lod i konkurrencen - det er smarteste vej for en dobbelt chance.


Deltag i en auktion

Vælg den auktion du gerne vil deltage i. For hvert bud der bliver lagt, stiger hammerslagsprisen med 8 øre og efterhånden, som der bliver budt, stiger hammerslagsprisen selvfølgelig. Du har mulighed for at byde med det samme, men auktionen starter reelt først, når uret når 0:00:00:01. Du kan derfor godt vente med at byde til allersidst. For hvert bud der bliver lagt, når der er under 10 sekunder igen, genstarter uret til 10 sekunder. Den bruger, der har det sidste bud, når uret rammer 0, er den, der får lov til at købe produktet til hammerslagsprisen. Du kan både byde manuelt eller med vores smarte autobyder. De bud der lægges i autobyderen vælges først, når der ikke bydes manuelt. Systemet tjekker hver gang den når ned på .00 sekunder. Hvis der ikke bydes manuelt, så finder systemet (tilfældigt) et bud fra en af de bruger der har lagt bud i autobyderen.


Når auktionen er afsluttet

Når auktionen er afsluttet, har den sidste byder retten til at købe produktet til hammerslagspris. Har du vundet auktionen, så går du ind og køber produktet - betaler - og herefter fremsendes produktet fragtfrit inden for 3 til 5 dage.


Husets regler

Gevinster

For at sikre lige muligheder for alle, er der begrænsning på antal auktioner der kan vindes indenfor en kalender måned. En bruger kan max. vinde 10 auktioner indenfor en kalendermåned. Når brugeren har vundet 10 auktioner, er det ikke muligt at byde på en auktion eller tilføje en autobyder til en auktion inden for den aktuelle kalendermåned.Hvis brugeren har registreret autobyder på andre auktioner, der afvikles indenfor den aktuelle kalendermåned, så vil bud fra disse autobyder automatisk tilbageføres til brugerens saldo.

Brugerkonti og bud på auktioner

Der må kun oprettes en konto per. bruger og max 2 konti per hustand. Forsøg på oprettelse af mere end én konto pr. bruger eller 2 per. husstand anses for en misligholdelse af handelsbetingelserne, og BidAndBuy forbeholder sig retten til at lukke brugerens konto og til at nægte brugeren adgang til tjenesterne og produkterne hos BidAndBuy.

Det er strengt forbudt at byde på samme auktion sammen med andre medlemmer af husstanden eller byde strategisk med familiemedlemmer, venner eller bekendte i et forsøg på samarbejde. Forsøg på samarbejde kan få andre budgivere til at føle, at de ikke byder på lige vilkår og BidAndBuy kan uden forbehold lukke de pågældende konti samt udelukke brugernes adgang til BidAndBuy .


Konkurrencer

På vores konkurrencer har du mulighed for at vinde et helt nyt produkt samtidig med at du køber en budpakke. For at deltage i konkurrencen køber du et lod, som indeholder både et lod til selve konkurrencen, men også en mængde bud, som du kan bruge på vores auktioner. Da der er et begrænset antal lodder, har du en stor chance for at vinde en konkurrence. Når konkurrencen er slut, udtrækkes vinderen manuelt via en tombola, og det livestreames på vores Facebookside.

Sådan deltager du i konkurrencer

Vælg en konkurrence

Vælg den konkurrence du ønsker at deltage i. Alle vores konkurrrencer er købsbetinget. Det betyder at du skal købe en budpakke for hvert lod du køber i konkurrrencerne.


Køb lodder i konkurrencen

Du kan nu vælge, hvilke lodnumrer du ønsker at deltage med i konkurrencen. Når du har "klikket" dine lodnumre ud (du kan købe 5 lodnumre per. ordre), kan du købe dine lodder på knappen "Køb lodder og deltag i konkurrencen". Herefter kan du forsætte til betaling og afslutte dit køb. Ved køb af et lod, køber du både et lod til konkurrencen samt en budpakke med bud, som kan anvendes på auktioner på BidAndBuy.


Afslut dit køb

Når du har betalt for dine lodder, deltager du i konkurrencen. Du har samtidig fået alle dine købte bud ind på din budkonto - disse bud kan du anvende med det samme til at byde på vores auktioner.


Når konkurrencen er afsluttet

Hvis der er ledige lodder 2 dage før afslutning af en konkurrence, kan konkurrencen forlænges op til 21 dage. Det er dog ikke sikkert, at konkurrencen forlænges, så hold øje med beskrivelse af konkurrencen for at se, om den forlænges samt hvor mange dage konkurrencen eventuelt kan forlænges. Når konkurrencen er afsluttet, så udtrækkes vinderen af konkurrencen.


Udtrækning af vinderen livestreames på Facebook

Alle konkurrence udtrækninger livestreames på BidAndBuy’s Facebookside. Du kan finde et link til livestreaming inde på de enkelte konkurrencer. Linket vil være aktivt 5 minutter før udtrækning af vinderen.


Tillykke - vi kontakter dig hvis du har vundet

Når vinderen er udtrukket, så kontakter vi vinderen per. telefon eller per. e-mail. Gevinsten fremsendes fragtfrit indenfor 3 til 5 dage.