Handelsbetingelser 

1 Accept af handelsbetingelser 

1.1 Når en bruger opretter en profil på www.bidandbuy.dk, er det en betingelse, at brugeren har læst og dermed accepteret handelsbetingelserne. Handelsbetingelserne udgør det juridiske grundlag for anvendelsen af tjenesterne på www.bidandbuy.dk 

1.2 Bidandbuy.dk er ejet af; 

All-Round.dk
CVR: 41283432
Havnevej 1
4000 Roskilde
info@bidandbuy.dk

Tlf. +45 6051 8246 (mandag+onsdag 9-12)

BidAndBuy.dk er ikke ansvarlig for en brugers adfærd på www.bidandbuy.dk, og brugeren kan  derfor ikke rette eventuelle krav mod bidandbuy.dk, fordi brugeren har misforstået anvendelsen af tjenesterne på www.bidandbuy.dk

 

2. Oprettelse af profil

2.1 Det er en forudsætning for anvendelsen af tjenesterne på www.bidandbuy.dk at oprette en profil hos www.bidandbuy.dk. For at kunne oprette en profil skal brugeren være fyldt 18 år og bosiddende i Danmark.    

2.2 Ved oprettelsen af en profil hos www.bidandbuy.dk skal brugeren oplyse sit navn, sin emailadresse, sin alder, og oprette et brugernavn. Brugeren er forpligtet til at afgive korrekte oplysninger til bidandbuy.dk og til altid at informere bidandbuy.dk, såfremt der sker ændringer i disse oplysninger.    

2.3 Det er kun brugeren og bidandbuy.dk, der har adgang til brugerens kontaktoplysninger.    

2.4 Brugeren er selv ansvarlig for at anvende et fortroligt brugernavn og password, og bidandbuy.dk er derfor ikke ansvarlig for, at brugerens profil bliver misbrugt som følge af brugerens forsætlige eller uagtsomme videregivelse af fortrolige oplysninger til tredjemand.    

2.5 2 Ejere og ansatte hos bidandbuy.dk er afskåret fra at deltage i auktioner og konkurrencer. 

 

3.  Husets regler.

3.1Det er kun muligt at oprette en konto pr. husstand. En konto er personlig og kan derfor ikke overdrages.

 3.2 Der må kun oprettes 1 konto per. husstand. Forsøg på oprettelse af mere end én konto per. husstand anses for en misligholdelse af handelsbetingelserne, og bidandbuy.dk forbeholder sig derfor retten til at lukke brugerens konto og til at nægte brugeren adgang til tjenesterne og produkterne hos www.bidandbuy.dk.    

 3.3 Det er strengt forbudt at byde på samme auktion sammen med andre medlemmer af husstanden eller byde stratetisk med familiemedlemmer, venner eller bekendte i et forsøg på samarbejde. Forsøg på samarbejde kan få andre budgivere til at føle, at de ikke byder på lige vilkår og bidandbuy.dk kan uden forbehold lukke de pågældende konti samt udelukke brugernes adgang til www.bidandbuy.dk.

 3.4 Systematisk deltagelse i auktioner med henblik på videresalg er ikke tilladt. Såfremt det konstateres at brugeren systematisk deltager og systematisk efterfølgende udbyder produkterne til salg på andre sociale medier, forbeholder bidandbuy.dk sig retten til at lukke brugerens konto og til at nægte brugeren adgang til tjenester på bidandbuy. 

  3.5 For at sikre lige muligheder for alle, er der begrænsning på antal auktioner der kan vindes indenfor en kalender måned. En bruger kan max. vinde 10 auktioner indenfor en kalendermåned. Når brugeren har vundet 10 auktioner, er det ikke muligt at byde på en auktion eller tilføje en autobyder til en auktion inden for den aktuelle kalendermåned. Hvis brugeren har registreret autobyder på andre auktioner, der afvikles indenfor den aktuelle kalendermåned, så vil bud fra disse autobyder automatisk tilbageføres til brugerens saldo.

 3.6 Bid&Buy har ret til at annulere enhver auktion inden hammerslag. I givet fald føres alle brugte bud tilbage på budgivernes budkonti.

 

4. Valg af brugernavn

4.1 Et brugernavn må ikke have til hensigt at krænke eller støde øvrige brugere hos www.bidandbuy.dk eller så tvivl om bidandbuy.dk’ troværdighed. bidandbuy.dk vil i et sådan tilfælde bede brugeren om at ændre sit brugernavn, såfremt dette ikke imødekommes inden rimelig tid, forbeholder bidandbuy.dk sig retten til at lukke den pågældende konto samt at udelukke brugeren fra tjenester hos www.bidandbuy.dk

 

5 Anvendelse af tjenester på bidandbuy.dk

5.1 For at byde på en auktion på www.bidandbuy.dk skal brugeren være i besiddelse af bud. Bud fås ved at købe en budpakke på www.bidandbuy.dk.   

5.2 Bud kan købes i forskellige pakker, hver bud koster 3 kr. pr. stk. på www.bidandbuy.dk, og jo større budpakker der købes, desto flere ekstra bud tildeles der gratis.    

5.3 Medmindre andet er angivet i en konkret auktion, er udgangspunktet, at auktionens hammerslagspris på et produkt øges med kr. 0,08 for hver gang, der afgives et nyt bud.    

5.4 Auktionens sluttidspunkt forlænges med 20 sekunder for hver gang, der afgives et nyt bud, medmindre auktionen er markeret med et lyn, her forlænges auktionen med 10 sekunder for hver bud der bliver lagt.    

5.5 Den bruger, der afgiver det sidste bud, inden auktionen slutter, vinder retten til at købe produktet til hammerslagsprisen.    

5.6 Priser på produkter på www.bidandbuy.dk er fastsat efter leverandørens vejledende udsalgspris på tidspunktet for oprettelsen af auktionen, og derfor kan bidandbuy.dk ikke garantere, at varen har ændret pris hos leverandøren i mellemtiden.    

 

6. BidAndBuyPlus

6.1 En bruger kan oprette sig som BidAndbuyPlus hos www.bidandbuy.dk.    

6.2 BidAndbuyplus hos www.bidandbuy.dk får som minimum 

• 1 gratis bud pr. dag, og 
• mulighed for at deltage i eksklusive auktioner forbeholdt kun for abonnenter 

6.3 Et BidAndBuyPlus medlemskab koster pr måned kr. 149. Man betaler en måned af gangen og medlemskabet fornyes automatisk efter en måned. Der er ingen binding, og man kan til enhver tid afmelde automatiskfornyelse, .    

6.4 Kvittering for tilmelding og køb af abonnement leveres via e-mail til brugerens registrerede e-mail.    

6.5 Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold
Abonnementet er bindende fra det øjeblik, hvor betaling foregår. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for perioden og efterfølgende medlemskabshævninger, med mindre medlemskabet i mellemtiden er ophævet, jf. ovenstående regler for opsigelse.    

6.6 Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer  
Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og dit abonnement vil blive deaktiveret. Det er ikke muligt at skifte kortnummer midt i medlemskabets perioden. Ønsker man derfor at skifte kortnummer, så skal medlemskabet opsiges, hvorefter man kan tilmelde sig på ny med det nye kortnummer. 

6.7 Opsigelse af BidAndBuyPlus abonnement
Opsigelse af et BidAndBuyPlus abonnement foretages via Bruger Menu / BidAndPlus eller via klik på dette link Afmeld abonnement. Vælg punktet "Afmeld automatisk fornyelse".    

 

7 Betaling 

7.1 Betaling af budpakker, BidAndBuyPlus og produkter udføres med kredit- eller betalingskort via et ePay betalingssystem. Der tages ikke kortgebyr.    

7.2 Der kan benyttes MobilePay, Visa, Dankort, American Express, Union Pay, JCB og MasterCard til køb af bud, produkter og abonnement produkter.    

 

8 Når du vinder

8.1 Når en auktion er afsluttet, har vinderen 7 dage til at betale for produktet, medmindre andet er angivet i den pågældende auktion.    

8.2 Manglende betaling inden for fristen, medfører fortabelse af retten til at købe produktet.    

8.3 bidandbuy.dk er ikke ansvarlig for tekniske problemer forårsaget af fejl hos betalingsudbyderen.    

8.4 Vundne produkter eller produkter køb via "Køb nu" funktionen leveres fragtfrit til nærmeste udleveringssted. Vi leverer med GLS   

 

9. Når du byder

9.1 Ved deltagelse i en auktion kan brugeren vælge at byde direkte med enkelt bud eller at byde ved at tilmelde sig funktionen autobyder.    

9.2 Autobyder muliggør deltagelse i auktioner for en bruger, selv om brugeren ikke har mulighed for selv fysisk at afgive bud.    

9.3 Omfanget af bud givet af autobyder fastsættes ud fra parametre bestemt af brugeren. Det er dog ikke muligt for brugeren at bruge flere bud, end brugeren har stående på sin konto.    

9.4 Brugeren er altid selv ansvarlig at sætte autobyderen korrekt, og bidandbuy.dk kan derfor ikke holdes ansvarlig for forkert anvendelse.    

9.5 Ved brug af autobyder skal brugeren vælge mellem to indstillinger. Fælles for begge indstillinger er, at brugeren skal angive antal bud, der højst skal bydes i auktionen. 

9.6 Autobyder vil altid byde over den nuværende hammerslagspris, dog kun op til det af brugeren fastsatte maksimumbeløb for bud på den pågældende auktion.    

9.7 Auktionerne er åbne for bud 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage, medmindre andet er angivet i den konkrete auktion.    

9.8 Bud der er afgivet på en auktion refunderes ikke, og afgivne bud fratrækkes ikke i den endelige budpris.    

 

10 ”Køb nu” mulighed

10.1 En bruger hos www.bidandbuy.dk har du mulighed for at købe auktionsproduktet til den angivende vejledende udsalgspris, dog ikke hvis produktet er markeret som unik auktion.    

10.2 Hvis en auktion er markeret med en "diamant" så er der tale om en unik auktion. Ved en unik auktion, er der ikke mulighed for at anvende ”Køb Nu” funktionen for øvrige deltager i auktionen. Produktet kan kun købes af auktionens vinder.

10.3 Såfremt en bruger vælger at gøre brug af ”køb nu” funktionen, vil bidandbuy.dk give brugerens anvendte bud på auktionen tilbage til brugeren. De tilbage givne bud, vil gives i form af "gratis bud" og vil ikke have nogle reel værdi. Hvis du har vundet en auktion, er det ikke muligt at bruge "køb nu" og få sine bud igen. 

10.4 Den vejledende udsalgspris på auktionsproduktet vil altid fremgå under ** på www.bidandbuy.dk    

10.5 Efter endt auktion, er ”Køb nu” funktionen tilgængelig i 7 dage efter at hammerslagsprisen er fundet, medmindre andet er angivet i auktionen.    

10.8 Det vil som udgangspunkt fremgå af den pågældende auktion, såfremt der kun er et antal begrænsede produkter. 

10.9 Ønsker du at fortryde din "køb nu" ordre vil du få refunderet dine penge fra købet. Samtidig fratrækkes din "Bud-Saldo" med det antal "Gratis Bud" du fik tilbage da du benyttede "køb nu" funktionen.    

10.10 Du kan ikke fortryde din ”køb nu” ordre, hvis du har taget de returnerede bud i anvendelse.

 

11 Rejser

Rejsegaranti 

11.1 Bidandbuy er udelukkende formidlere af rejseaftaler. Den egentlige aftale part er oplyst ved købet samt i ordrebekræftelsen.    

 

12 Fortrydelsesret

Brugte bud 

12.1 Der er ikke fortrydelsesret på brugte bud. Et bud anses for brugt, når brugeren har placeret buddet på en auktion.    

12.2 Ved køb af budpakker har du 14 dage til at fortryde købet. Hvis du tager budpakken i brug, mister du rettet til at fortryde købet af budpakken.   

12.3 Har du købt et produkt eller en budpakke med betaling via VIABILL og du efterfølgende indenfor 14 dage fortryder din VIABILL betaling, så hæfter du stadig juridisk for dit køb. I sådanne tilfælde, fremsendes en faktura for betaling af budpakken og/eller produktet der er købt. Fakturaen er til forfald indenfor 3 dage, og såfremt vi ikke modtager betalingen, igangsættes vores rykkerprocedure. For hver rykker pålægges et gebyr på kr. 100. Hvis betalingen ikke betales i henhold til rykkerproceduren, fremsendes kravet til inkasso.

Auktionsprodukter 

12.4 Du har som forbruger 14 dage til at meddele os, at du fortryder købet, og herefter har du 14 dage til at sende varen retur.    

12.5 I tilfælde af, at returretten udløber i en weekend eller på en helligdag, kan brugeren vente med at returnere ordren til den følgende hverdag.  Du kan sende en mail til  info@bidandbuy.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne. Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked. 

Returnering: 

Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os. Du skal selv betale for at pakken returneres, og det dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten. 

Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder for: TV, højtaler, radioudstyr. Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste kr. 200. 

12.6 1Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage. Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage. Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen.  Ingen fortrydelsesret 

Disse aftaler kan ikke fortrydes: 

• Aftaler om pakkerejser - Gælder kun hvis datoerne er fastsat

• Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen. 

• Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brud plomberingen på 

• Levering af digitalt indhold, f.eks. computerprogrammer, apps, spil, musik, film mv., som ikke leveres fysisk på f.eks. CD eller DVD, hvis du forinden har accepteret at udførslen sættes i gang og at din fortrydelsesret dermed mistes. 

• Aftaler om logi, dog ikke til beboelsesformål, transport af varer, biludlejning, forplejning eller fritidstilbud, når datoen eller perioden er aftalt. 

   12.7 Fortrydelsesfristen på fysiske produkter starter dagen efter, at brugeren har modtaget produktet.   Såfremt en bruger fortryder sit køb, er brugeren forpligtet til at give bidandbuy.dk tydelig besked herom, inden fortrydelsesfristen udløber.    

12.8 Brugeren er selv forpligtet til at afholde de udgifter, der er forbundet med at returnere auktionsproduktet. Alle produkter skal returneres som pakkepost og som bruger er du ansvarlig for at få en kvittering for afsendelse af returpakken.    

12.9 Såfremt en bruger ønsker at returnere et auktionsprodukt, har brugeren udelukkende ret til at få returneret det beløb, som brugeren faktisk har betalt for produktet. Brugeren har således ikke krav på at få udbetalt auktionsproduktets vejledende udsalgspris, såfremt brugeren kun har betalt hammerslagsprisen. Ligeledes har brugeren ikke krav på at få udbetalt værdien af de brugte bud, som bidandbuy.dk tilbyder at give brugeren tilbage på et auktionsprodukt, når brugeren har valgt at benytte ”køb nu” funktionen.    

12.10 En bruger kan således udelukkende få udbetalt det beløb, som brugeren faktisk har betalt for auktionsproduktet, og dermed ikke også værdien af brugte bud, som brugeren har placeret i forbindelse med bud på produktet.    

12.11 Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre. Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder en del af dit køb. 

Returnering af produkter 

12.12 Når en bruger ønsker at benytte sig af sin fortrydelsesret, bedes brugeren sende en mail til info@bidandbuy.dk, hvor brugeren skal oplyse om ordrenummer og brugernavn, samt angive hvorvidt brugeren ønsker, at bidandbuy.dk fremsender en pakkelabel til brugeren, eller om brugeren selv står for returneringen. 

12.13 Såfremt brugeren ønsker at anvende bidandbuy.dk’ pakkelabel, fratrækkes der kr. 39,00 af returbeløbet. 

12.14 Brugeren er forpligtet til selv at afholde omkostningerne i forbindelse med returnering af produktet. 

12.15 Brugeren bærer risikoen for varens beskadigelse eller forsvinden, når brugeren udøver sin fortrydelsesret og returnerer varen. 

12.16 bidandbuy.dk udbetaler pengene for produktet senest 14 dage efter, at leverandøren af produktet har modtaget det returnerede produkt. Pengene udbetales til den konto, hvorfra brugeren har købt produktet. 

12.17 Jvf. punkt 13.10 kan vundne produkter i bidandbuy.dks’ konkurrencer ikke returneres.   

Returnering af bud købt via konkurrencer: 

12.18 Ved køb af budpakker via vores købsbetingende konkurrencer frafalder brugeren retten til at fortryde købet når konkurrencen er afsluttet. Du kan stadig fortryde dit køb af budpakker frem til udtrækning af vinderen på konkurrencen.  Hvis du fortryder dit køb inden afholdelse af konkurrencen, så deltager du ikke i konkurrencen med dit lodnummer. I det tilfælde, forbeholder bidandbuy.dk sig retten til at sælger det pågældende lodnummer igen, alternativt at udelukke lodnummeret i konkurrencen. 

BidAndBuyPlus 

Der er 14 dages fortrydelsesret på abonnementer fra den dag, aftalen indgås. Hvis du fortryder inden for perioden, skal du betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, der allerede er leveret.    

12.20 BidAndBuy har ret til at give tidligere brugere, der har købt bud gratis bud i forbindelse med konkurrencer og specielle promotions. 

    

13 Deltagelse i konkurrencer. 

13.1 BidAndbuy.dk udbyder løbende ”Købsbetingede konkurrencer”. Der udbydes altid et begrænset antal lodder i en købsbetinget konkurrence.   

13.2 Du deltager i konkurrencen via BidAndBuy.dk. For at deltage i konkurrencen skal du have en konto på bidandbuy.dk 

13.3 BidAndBuy.dk fastlægger præmien i de enkelte konkurrencer, antal lodder der udbydes og prisen per lod der købes. Der kan max være 1500 lodder i en konkurrence. 

13.4 Du vælger hvilke lodnumre du ønsker at deltage med i konkurrencen. Du kan kun vælge de lodnumre der ikke er solgt eller reserveret til andre bruger. Du kan max købe 5 lodder i den samme bestilling.   

13.5 Ved deltagelse i en konkurrence køber du samtidig en budpakke. Budpakken og prisen er angivet på den enkelte konkurrence. Prisen for en budpakke kan være mellem kr. 50 og kr. 300.   

13.6 De budpakker der skal købes sammen med vores konkurrencer er de samme budpakker som du kan købe under "Køb Nu". 

13.7 BidAndbuy.dk vælger hvilken budpakke der skal tilknyttes en specifik konkurrence. 

13.8 Køber du en budpakke via konkurrencen, så får du alle bud ind på din konto og du deltager samtidig i konkurrencen. 

13.9 BidAndBuy.dk udbyder primært nye produkter, rejser og gavekort via vores købsbetingede konkurrencer. BidAndBuy.dk kan udbyde brugte produkter - f.eks. ure - og i de tilfælde vil der være en beskrivelse af produktet, alder, stand, værdi af produktet. 

13.10 Produkter der er vundet via vores konkurrencer kan ikke returneres til bidandbuy.dk. For nye produkter er der fuld reklamationsret og garanti i henhold til gældende lovgivning. For brugte produkter gælder, at eventuelle garantier og reklamation er angivet under den enkelte konkurrence. 

13.11 For alle konkurrencer angiver bidandbuy.dk på de enkelte konkurrencer en beskrivelse af præmien, antal budpakker/lodnumre der max. sælges i konkurrencen og udtræknings tidspunkt. 

13.12 Oplysning om vinderen kan ikke anvendes til anden markedsføring og bidandbuy.dk kan ikke anvende navne, billeder eller anden information på andre elektroniske eller fysiske platforme. 

13.13 Konkurrencen er afsluttet når nedtælling på den enkelte konkurrence har nået 0 sekunder. 

13.14 Såfremt alle budpakker/lodnumre ikke er solgt i en konkurrence, så kan bidandbuy.dk forlænge den pågældende konkurrence med 3 uger (21 dage). Dette skal ske senest 24 timer før konkurrencen afsluttes og konkurrencen kan kun forlænges hvis der stadig er ledige budpakker/lodnumre i konkurrencen. . Såfremt det vurderes, at der ikke er solgt lodder nok i en konkurrence, vil denne kunne annuleres.

13.15 Når konkurrencen afsluttes, udtrækkes vinderen. Alle udtrækninger af konkurrence vinder live- streames umiddelbart efter konkurrence afslutning. Brugeren kan finde et link til live streaming under den enkelte konkurrence.   

Udtrækning af vindere 

13.16 Udtrækning af vindere foretages manuelt.    

13.18 Det første "solgte" lodnummer der trækkes af lotteriboksen, er vinder af konkurrencen. Der kan kun være en vinder af en konkurrence.   

13.19 Numre der ikke er solgt i vores konkurrencer, kan ikke vinde en præmier. Såfremt der trækkes et nummer der ikke er solgt, så fortsættes der med trækning af et nyt nummer fra lotteriboksen. 

13.20 BidAndBuy.dk er ikke ansvarlig, hvis der sker fejl under udtrækning jvf. punkt 

13.21 Såfremt der opstår fejl ved udtrækning af solgte numre, så vil punkt 13.20 være gældende. 

13.22 Vinderen kontaktes efterfølgende via e-mail eller via telefon indenfor 3 -5 dage. BidAndBuy.dk er ikke ansvarlig og der udtrækkes ikke en ny vinder, hvis vinderen efterfølgende ikke ønsker den pågældende præmier eller ikke svarer på vores henvendelser. 

13.23 Ved deltagelse i konkurrencer forpligtiger vinderen sig til at fremsende legitimation, inden gevinsten fremsendes. 

13.24 Det skal oplyses at vinderen selv har pligt til at rapportere en eventuel gevinst til skat. BidAndBuy.dk fraskriver sig ethvert ansvar i relation til vinderens skattemæssige forhold.   

 

 15 Reklamation

15.1 En bruger har 24 måneders reklamationsret på et produkt. Købelovens regler gælder. Reklamationsretten er gældende, såfremt produktet viser sig at have en fejl eller en mangel ved modtagelsen.    

15.2 Ved reklamation kan brugeren som udgangspunkt vælge mellem 

• at få produktet repareret, 
• at få byttet produktet til et nyt produkt, 
• at få et afslag i prisen, eller •  at få pengene for produktet retur. 

15.4 En bruger har ikke reklamationsret, såfremt fejlen på produktet skyldes brugerens fejlagtige anvendelse af produktet, eller hvis brugeren har udøvet skadeforvoldende adfærd på produktet.    

15.5 Såfremt en bruger ønsker at reklamere, skal dette ske inden for ”rimelig tid” efter, at manglen ved produktet er opdaget. En reklamation afgivet senest to måneder efter, at manglen er opdaget, vil være afgivet inden for rimelig tid.    

15.6 Reklamation over mangler, der kan opdages ved sædvanlig anvendelse af produktet, bør afgives hurtigst muligt til bidandbuy.dk.    

15.7 Reklamation skal som udgangspunkt ske skriftligt til bidandbuy.dk på info@bidandbuy.dk.    

15.8 bidandbuy.dk refunderer rimelige fragtomkostninger ved berettiget reklamationer.    

    

16 Systemforstyrrelser

16.1 Systemnedbrud hos www.bidandbuy.dk medfører, at igangværende auktioner afbrydes, og at brugeren vil få værdien af sine placerede bud refunderet. Der vil således ikke være nogen vindere af auktioner i tilfælde af systemnedbrud.    

16.2 En driftsforstyrrelse hos den enkelte bruger, der skyldes brugerens internetforbindelse, kan bidandbuy.dk ikke gøres ansvarlig for.    

16.3 Driftsforstyrrelser der skyldes vejrlig, overgravede kabler eller force majeure er bidandbuy.dk ikke ansvarlig for, ligesom bidandbuy.dk ikke hæfter for datatab, som følge af nedbrud i denne sammenhæng.    

16.4 Ved brug af den manuelle "BYD NU" funktion, kan der være forsinkelse mellem afsendelse (tryk på "BYD NU") og modtagelse og registrering af bud på vores server. Dette kan specielt opstå ved brug af langsom dataforbindelse og ved brug af den mobile APP via 3G/4G netværk. BidAndBuy.dk kan ikke gøres ansvarlig for rettidig modtagelse af data ved brug af den manuelle "BYD NU" funktion. Vi anbefaler at man bruger vores autobyder funktion hvis man vil sikre sig at buddene indgår i auktionens slutfase.    

16.5   Ved deltagelse i en auktion har vi systemmæssigt tilrettelagt udtrækning af bud hvert 10 sekund eller hvert 20 sekund. Hvis der ikke aflægges et manuelt bud, så tjekker systemet autobyderen når tiden går i nul. I den forbindelse pågår en række systemmæssige tjek og disse check kan medføre, at længden mellem de forskellige bud kan overstige de angivne 10 eller 20 sekunder. BidandBuy.dk kan ikke gøres ansvarlig såfremt tiden overstiger det antal sekunder der er angivet på den enkelte auktion.

 

17 Misligholdelse af handelsbetingelser

17.1 Misligholdelse af handelsbetingelserne medfører, at bidandbuy.dk kan udelukke den pågældende bruger for anvendelsen af tjenesterne på www.bidandbuy.dk.    

17.2 Et misbrug af handelsbetingelserne vil derudover medføre fortabelse af retten til køb af vundne varer og købte bud, og brugeren vil i den sammenhæng ikke kunne rette øvrige krav mod bidandbuy.dk.    

17.3 Bud placeret på produkter hos www.bidandbuy.dk skal afgives i tillid til, at der er en reel intention om at stå ved sit afgivne bud.    

17.4 Såfremt bidandbuy.dk vurderer, at en brugers bud mønster ikke er i overensstemmelse med den ønskede adfærd, forbeholder bidandbuy.dk sig retten til at lukke brugerens konto hos www.bidandbuy.dk.    

 

18 Datapolitik

18.1 Brugere hos www.bidandbuy.dk er beskyttet af Lov om behandling af personoplysninger. Bidandbuy.dk er dataansvarlig, og Datatilsynet fører tilsyn med, at reglerne i loven bliver overholdt.   

18.2 Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:   Navn, Adresse, telefonnummer og mailadresse. Vi gemmer disse informationer og videregiver kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen og deltage i auktioner. 

18.3 bidandbuy.dk forpligter sig derfor til at behandle oplysningerne om brugerne hos www.bidandbuy.dk i overensstemmelse med god databehandlingsskik.    

18.4 De oplysninger der skal gives for at oprette en profil, anvendes til administration, udvikling, udbud og markedsføring af bidandbuy.dk.  Som minimum skal brugeren oprette Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. 

18.5 bidandbuy.dk videregiver ikke oplysningerne til tredjemand, medmindre brugeren har givet samtykke hertil. Undtaget herfra er dog de påkrævede oplysninger, fx navn, telefonnummer og adresse, som en leverandør af et auktionsprodukt skal have for at kunne levere produktet. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.    

18.6 En bruger kan altid bede bidandbuy.dk om at oplyse, hvilke oplysninger der er indsamlet, og herunder også formålet med indsamlingen samt hvorfra oplysningerne stammer. En bruger har altid mulighed for at gøre indsigelser mod behandlingen af oplysningerne.    

18.7 Den dataansvarlige hos bidAndBuy.dk er Jesper Harpøth.    

18.8 Iflg. bogføringsloven opbevares oplysningerne i minimum 5 år, hvorefter de slettes. Har du oprettet login eller sagt ja til nyhedsbrev, skal du selv bede om at disse informationer slettes. Som kunde hos BidAndBuy.dk har du, efter Databeskyttelsesloven, ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Dette får du ved at kontakte info@BidAndBuy.dk Hvis du ønsker at vi slette dine informationer på BidAndBuy.dk så kan du sende en e-mail til info@BidAndBuy.dk. Vi sletter ikke dine data, men sørger for at anonymisere dine data så de ikke længere vil være person henfør bare. Hvis du har bedt om sletning af oplysninger vil det ikke være muligt, at logge på eller deltage i auktioner på BidAndBuy.dk.    

18.9 1BidAndBuy.dk afvikles på en server hos DigitalOcean (USA) og software og data er placeret på en server udenfor Europa. BidAndBuy.dk har en databehandler aftale med DigitalOcean og overholder reglerne i henhold til databeskyttelsesloven.  

 

20 Ændringer i handelsbetingelserne

20.1 bidandbuy.dk forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne. Den nyeste version vil altid fremgå på www.bidandbuy.dk.    

20.2 Information om ændringer vil fremgå af www.bidandbuy.dk og vil fremsendes til samtlige brugeres e-mailadresser.    

20.3 bidandbuy.dk vil altid give et varsel på minimum 14 dage, førend ændringerne vil træde i kraft, og ændringerne vil ikke få betydning for igangværende auktioner.    

20.4 Anvendelse af www.bidandbuy.dk herefter udgør en accept af de nye handelsbetingelser.    

 

21 Klageadgang  

21.1 Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@bidandbuy.dk.    

21.2 Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til 

Center for Klageløsning 
Nævnenes Hus 
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

 

22 Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) 

Til: 

All-Round.dk
Havnevej 1
4000 Roskilde

Tlf. +45 6051 8246 (mandag+onsdag 9-12)

E-mail: info@bidandbuy.dk 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser: 

__________________________________________________________________ 

Bestilt den: ________________   Modtaget den: ___________________________ 

Forbrugerens navn: _________________________________________________  Forbrugerens adresse:  ______________________________________________ 

Forbrugerens underskrift: ____________________    Dato: _________________  (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) 

   

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 27-10-2021