1. Accept af handelsbetingelser

1.1 Når en bruger opretter en profil på www.bidandbuy.dk, er det en betingelse, at brugeren har læst og dermed accepteret handelsbetingelserne. Handelsbetingelserne udgør det juridiske grundlag for anvendelsen af tjenesterne på www.bidandbuy.dk

 

1.2 Bidandbuy.dk er ejet af;  
Ronberg  
Skyttehusgade 34A, 3.sal  
7100 Vejle  
CVRNR: 27773052.  
Telefon: +45 27599977 

BidAndBuy.dk er ikke ansvarlig for en brugers adfærd på www.bidandbuy.dk, og brugeren kan derfor ikke rette eventuelle krav mod bidandbuy.dk, fordi brugeren har misforstået anvendelsen af tjenesterne på www.bidandbuy.dk.

 

 

2. Oprettelse af profil

2.1 Det er en forudsætning for anvendelsen af tjenesterne på www.bidandbuy.dk at oprette en profil hos www.bidandbuy.dk. For at kunne oprette en profil skal brugeren være fyldt 18 år og bosiddende i Danmark.  

2.2 Ved oprettelsen af en profil hos www.bidandbuy.dk skal brugeren oplyse sit navn, sin e-mailadresse, sin alder, og oprette et brugernavn. Brugeren er forpligtet til at afgive korrekte oplysninger til bidandbuy.dk og til altid at informere bidandbuy.dk, såfremt der sker ændringer i disse oplysninger.  

2.3 Brugerens oplyste adresse skal være registreret i samme land, som brugerens IP-adresse genereres fra. Adressen fungerer som leveringsadresse.  

2.4 Det er kun brugeren og bidandbuy.dk, der har adgang til brugerens kontaktoplysninger.  

2.5 Brugeren er selv ansvarlig for at anvende et fortroligt brugernavn og password, og bidandbuy.dk er derfor ikke ansvarlig for, at brugerens profil bliver misbrugt som følge af brugerens forsætlige eller uagtsomme videregivelse af fortrolige oplysninger til tredjemand.  

2.6 Ejere og ansatte hos bidandbuy.dk er afskåret fra at deltage i auktionerne.

 

 

3. Kun én konto pr. bruger

3.1 Det er kun muligt at oprette en konto pr. bruger. En konto er personlig og kan derfor ikke overdrages.  

3.2 Forsøg på oprettelse af mere end én konto pr. bruger anses for en misligholdelse af handelsbetingelserne, og bidandbuy.dk forbeholder sig derfor retten til at lukke brugerens konto og til at nægte brugeren adgang til tjenesterne og produkterne hos www.bidandbuy.dk.  

3.3 bidandbuy.dk forbeholder sig derudover retten til at begrænse antallet af brugere pr. husstand, og kun en bruger pr. husstand kan benytte sig af de 5 gratis bud som gives ved oprettelse.  

 

4. Valg af brugernavn

4.1 Et brugernavn må ikke have til hensigt at krænke eller støde øvrige brugere hos www.bidandbuy.dk eller så tvivl om bidandbuy.dk’ troværdighed. bidandbuy.dk vil i et sådan tilfælde bede brugeren om at ændre sit brugernavn, såfremt dette ikke imødekommes inden rimelig tid, forbeholder bidandbuy.dk sig retten til at lukke den pågældende konto samt at udelukke brugeren fra tjenester hos www.bidandbuy.dk.

 

5. Anvendelse af tjenester på  www.bidandbuy.dk

5.1 For at byde på en auktion på www.bidandbuy.dk skal brugeren være i besiddelse af bud. Bud fås ved at købe en budpakke på www.bidandbuy.dk, eller ved at modtage gratis bud.  

5.2 Gratis bud fås ved:

5.3 Bud kan købes i forskellige pakker, hver bud koster 3 kr. pr. stk. på www.bidandbuy.dk, og jo større budpakker der købes, desto flere ekstra bud tildeles der gratis .  

5.4 Medmindre andet er angivet i en konkret auktion, er udgangspunktet, at auktionens hammerslagspris på et produkt øges med kr. 0,08 for hver gang, der afgives et nyt bud.  

5.5 Auktionens sluttidspunkt forlænges med 20 sekunder for hver gang, der afgives et nyt bud, medmindre auktionen er markeret med et lyn, her forlænges auktionen med 10 sekunder for hver bud der bliver lagt.  

5.6 Den bruger, der afgiver det sidste bud, inden auktionen slutter, vinder retten til at købe produktet til hammerslagsprisen.  

5.7 Priser på produkter på www.bidandbuy.dk er fastsat efter leverandørens vejledende udsalgspris på tidspunktet for oprettelsen af auktionen, og derfor kan bidandbuy.dk ikke garantere, at varen har ændret pris hos leverandøren i mellemtiden.  

 

6. BidAndBuyPlus

6.1 En bruger kan oprette sig som BidAndbuyPlus hos www.bidandbuy.dk.  

6.2 BidAndbuyplus hos www.bidandbuy.dk får som minimum

 

6.3 Et BidAndBuyPlus medlemsskab koster pr måned kr. 39. Man betaler en måned af gangen og medlemsskabet fornyes automatisk efter en måned. Der er ingen binding, og man kan til enhver tid afmelde automatiskfornyelse, .  

6.4 Kvittering for tilmeldig og køb af abonnement leveres via e-mail til brugerens registrerede e-mail.  

6.5 Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold


Abonnementet er bindende fra det øjeblik, hvor betaling foregår. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for perioden og efterfølgende medlemskabshævninger, med mindre medlemskabet i mellemtiden er ophævet, jf. ovenstående regler for opsigelse.  

6.6 Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer


Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og dit abonnement vil blive deaktiveret. Det er ikke muligt at skifte kortnummer midt i medlemskabetsperioden. Ønsker man derfor at skifte kortnummer, så skal medlemskabet opsiges, hvorefter man kan tilmelde sig på ny med det nye kortnummer.
 

6.7 Opsigelse af BidAndBuyPlus abonnement


Opsigelse af et BidAndBuyPlus abonnement foretages via Bruger Menu / BidAndPlus eller via klik på dette link Afmeld abonnement. Vælg punktet "Afmeld automatisk fornyelse".  

 

7. Betaling

7.1 Betaling af budpakker, BidAndBuyPlus og produkter udføres med kredit- eller betalingskort via et ePay betalingssystem.  

7.2 Der kan benyttes MobilePay, Visa, Dankort, American Express, Union Pay, JCB og MasterCard til køb af bud, produkter og abonnement produkter.  

 

8. Når du vinder

8.1 Når en auktion er afsluttet, har vinderen 7 dage til at betale for produktet, medmindre andet er angivet i den pågældende auktion. Når produktet er afsendt vil brugeren blive faktureret.  

8.2 Manglende betaling inden for fristen, medfører fortabelse af retten til at købe produktet.  

8.3 bidandbuy.dk er ikke ansvarlig for tekniske problemer forårsaget af fejl hos betalingsudbyderen.  

8.4 Vundne produkter eller produkter køb via "Køb nu" funktionen leveres fragtfrit til nærmeste udleveringssted..  

 

9. Når du byder

9.1 Ved deltagelse i en auktion kan brugeren vælge at byde direkte med enkelt bud eller at byde ved at tilmelde sig funktionen autobyder.  

9.2 Autobyder muliggør deltagelse i auktioner for en bruger, selv om brugeren ikke har mulighed for selv fysisk at afgive bud.  

9.3 Omfanget af bud givet af autobyder fastsættes ud fra parametre bestemt af brugeren. Det er dog ikke muligt for brugeren at bruge flere bud, end brugeren har stående på sin konto.  

9.4 Brugeren er altid selv ansvarlig at sætte autobyderen korrekt, og bidandbuy.dk kan derfor ikke holdes ansvarlig for forkert anvendelse.  

9.5 Ved brug af autobyder skal brugeren vælge mellem to indstillinger. Fælles for begge indstillinger er, at brugeren skal angive antal bud, der højst skal bydes i auktionen.

9.6 Autobyder vil altid byde over den nuværende hammerslagspris, dog kun op til det af brugeren fastsatte maksimumbeløb for bud på den pågældende auktion.  

9.7 Auktionerne er åbne for bud 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage, medmindre andet er angivet i den konkrete auktion.  

9.8 Bud der er afgivet på en auktion refunderes ikke, og afgivne bud fratrækkes ikke i den endelige budpris..  

 

10. ”Køb nu” mulighed

10.1 En bruger hos www.bidandbuy.dk har til enhver tid mulighed for at købe auktionsproduktet til den angivene vejledende udsalgspris.  

10.2 Såfremt en bruger vælger at gøre brug af ”køb nu” funktionen, vil bidandbuy.dk give brugerens anvendte bud på auktionen tilbage til brugeren. De tilbagegivne bud, vil gives i form af "gratis bud" og vil ikke have nogle reel værdi. Hvis du har vundet en auktion er det ikke muligt at bruge "køb nu" og få sine bud igen.

10.3 Hvis en bruger vælger "Køb nu" funktionen under en igangværende auktion, så tilbageføres brugerens anvendte bud straks til brugerens konto.

10.4 Hvis en bruger har anvendt "Køb nu" funktionen under en igangværende auktion, så må brugeren efterfølgende ikke fortsætte med at byde på den samme auktion og anvende de tilbageførte bud til at vinde den samme auktion.  

10.5 Den vejledende udsalgspris på auktionsproduktet vil altid fremgå under ** på www.bidandbuy.dk  

10.6 Efter endt auktion, er ”Køb nu” funktionen tilgængelig i 7 dage efter at hammerslagsprisen er fundet, medmindre andet er angivet i auktionen.  

10.7 Såfremt brugeren gør brug af ”Køb nu” funktionen, og det efterfølgende viser sig, at bidandbuy.dk eller bidandbuy.dk’s samarbejdspartnere ikke har flere af det pågældende produkt på lager, vil brugeren få refunderet pengene betalt for produktet, og få sine brugte bud refunderet.

10.8 Auktionsprodukter vil som udgangspunkt altid være på lager hos vores leverandør, bidandbuy.dk kan dog ikke gøres ansvarlig for hvis leverandøren får udsolgt af produktet under auktionens levetid. I dette tilfælde vil vi levere produktet til leverandørens forventede leveringstidspunkt

10.9 Det vil som udgangspunkt fremgå af den pågældende auktion, såfremt der kun er et antal begrænsede produkter.

10.11 Ønsker du at fortryde din "køb nu" ordre vil du få refunderet dine penge fra købet. Samtidig fratrækkes din "Bud-Saldo" med det antal "Gratis Bud" du fik tilbage da du benyttede "køb nu" funktionen.  

 

11. Rejser

Rejsegaranti

11.1 bidandbuy.dk er udelukkende formidler af de rejser, der kan vindes købsret til på www.bidandbuy.dk.  

11.2 bidandbuy.dk er ikke registreret i Rejsegarantifonden, og det vil derfor fremgå tydeligt ved den enkelte rejse, hvilken registreret rejseudbyder, der er teknisk udbyder af rejsen.  

11.3 Ved køb af rejser på www.bidandbuy.dk skal brugeren således selv rette henvendelse til udbyderen af rejsen, og det vil til enhver tid være udbyderens handelsbetingelser, der finder anvendelse.  

 

12. Fortrydelsesret

Brugte bud

12.1 Der er ikke fortrydelsesret på brugte bud. Et bud anses for brugt, når brugeren har placeret buddet på en auktion.  

12.2 2 Ved køb af budpakker har du 14 dage til at fortryde købet. Hvis du tager budpakken i brug, mister du rettet til at fortryde købet af budpakken. Vilkår om ubrugte bud og overskydende bud følger af punkt 12.14 og 12.15. Er din budpakke ubrugt kan du altid få den fulde pris du betalte for budpakken tilbage ved brug af din fortrydelses ret.

Auktionsprodukter

12.3 Du har som forbruger 14 dage til at meddele os, at du fortryder købet, og herefter har du 14 dage til at sende varen retur.  

12.5 I tilfælde af, at returretten udløber i en weekend eller på en helligdag, kan brugeren vente med at returnere ordren til den følgende hverdag.  

12.6 Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage..  

12.7 Der er ikke returret på produkter, der leveres i plomberet emballage, herunder fx spil, software, film m.v., såfremt emballagen er brudt.  

12.8 Fortrydelsesfristen på fysiske produkter starter dagen efter, at brugeren har modtaget produktet.  

12.9 Der er ingen fortrydelsesret ved køb af billetter eller ydelser til fritids- og kulturtilbud, såfremt det følger af aftalen på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse udføres. Dvs. fx er der ikke fortrydelsesret på koncerter, teaterforestillinger og lignende arrangementer. I tilfælde af aflysning henvises der til den ansvarlige arrangør for yderligere information og eventuel refundering. Billetter refunderes i sådanne tilfælde som udgangspunkt altid til billetkøber, og bidandbuy.dk hæfter der for ikke for tilbagebetaling i forbindelse med aflysning. bidandbuy.dk vil kontraktuelt altid søge at sikre, at arrangører refunderer billetkøbesummerne i tilfælde af aflysninger, men bidandbuy.dk påtager sig ikke et forretningsmæssigt ansvar herfor.  

12.10 Såfremt en bruger fortryder sit køb, er brugeren forpligtet til at give bidandbuy.dk tydelig besked herom, inden fortrydelsesfristen udløber. bidandbuy.dk har krav på at få dokumentation for, at produktet er afsendt.  

12.11 Brugeren er selv forpligtet til at afholde de udgifter, der er forbundet med at returnere auktionsproduktet. Alle produkter skal returneres som pakkepost og som bruger er du ansvarlig for at få en kvittering for afsendelse af returpakken.  

12.12 Såfremt en bruger ønsker at returnere et auktionsprodukt, har brugeren udelukkende ret til at få returneret det beløb, som brugeren faktisk har betalt for produktet. Brugeren har således ikke krav på at få udbetalt auktionsproduktets vejledende udsalgspris, såfremt brugeren kun har betalt hammerslagsprisen. Ligeledes har brugeren ikke krav på at få udbetalt værdien af de brugte bud, som bidandbuy.dk tilbyder at give brugeren tilbage på et auktionsprodukt, når brugeren har valgt at benytte ”køb nu” funktionen.  

12.13 En bruger kan således udelukkende få udbetalt det beløb, som brugeren faktisk har betalt for auktionsproduktet, og dermed ikke også værdien af brugte bud, som brugeren har placeret i forbindelse med bud på produktet.  

Bud:

12.14 En bruger har altid mulighed for at få udbetalt værdien af brugerens ubrugte bud, som brugeren måtte have stående på sin konto hos www.bidandbuy.dk. Dette gælder dog ikke værdien af bud, som brugeren gratis har modtaget af bidandbuy.dk, eller modtaget ved brug af køb nu.  

12.15 Såfremt brugeren ønsker at returnere resterende/overskydende bud i en budpakke, fratrækker bidandbuy.dk 10 % af værdien af de overskydende bud.  

BidAndBuyPlus

12.16 Køb af BidAndBuyPlus kan ikke fortrydes.  

12.17 BidAndBuy har ret til at give tidligere brugere, der har købt bud gratis bud i forbindelse med konkurrencer og specielle promotions..  

 

13. Returnering af produkter

13.1 Når en bruger ønsker at benytte sig af sin fortrydelsesret, skal brugeren sende en mail til info@bidandbuy.dk, hvor brugeren skal oplyse om ordrenummer og brugernavn, samt angive hvorvidt brugeren ønsker, at bidandbuy.dk fremsender en pakkelabel til brugeren, eller om brugeren selv står for returneringen.  

13.2 Såfremt brugeren ønsker at anvende bidandbuy.dk’ pakkelabel, fratrækkes der kr. 39,00 af returbeløbet.  

13.3 Brugeren er forpligtet til selv at afholde omkostningerne i forbindelse med returnering af produktet.  

13.4 Brugeren bærer risikoen for varens beskadigelse eller forsvinden, når brugeren udøver sin fortrydelsesret og returnerer varen.   

13.5 bidandbuy.dk udbetaler pengene for produktet senest 14 dage efter, at leverandøren af produktet har modtaget det returnerede produkt. Pengene udbetales til den konto, hvorfra brugeren har købt produktet.  

 

14. Reklamation

14.1 En bruger har 24 måneders reklamationsret på et produkt. Reklamationsretten er gældende, såfremt produktet viser sig at have en fejl eller en mangel.  

14.2 Ved reklamation kan brugeren som udgangspunkt vælge mellem

  • at få produktet repareret,
  • at få byttet produktet til et nyt produkt,
  • at få et afslag i prisen, eller
  • at få pengene for produktet retur.

 

14.3 Leverandøren af produktet vil i første omgang være berettiget til at forsøge at afhjælpe manglen ved en reparation eller til at tilbyde en ombytning af produktet til et nyt produkt. Leverandøren er kun berettiget til at afvise brugerens valg af metode, såfremt den mulighed som leverandøren tilbyder, kan gennemføres inden for rimelig tid.  

14.4 En bruger har ikke reklamationsret, såfremt fejlen på produktet skyldes brugerens fejlagtige anvendelse af produktet, eller hvis brugeren har udøvet skadeforvoldende adfærd på produktet.  

14.5 Såfremt en bruger ønsker at reklamere, skal dette ske inden for ”rimelig tid” efter, at manglen ved produktet er opdaget. En reklamation afgivet senest to måneder efter, at manglen er opdaget, vil være afgivet inden for rimelig tid.  

14.6 Reklamation over mangler, der kan opdages ved sædvanlig anvendelse af produktet, bør afgives hurtigst muligt til bidandbuy.dk.  

14.7 Reklamation skal som udgangspunkt ske skriftligt til bidandbuy.dk på info@bidandbuy.dk.  

14.8 bidandbuy.dk refunderer rimelige fragtomkostninger ved berettiget reklamationer.  

 

15. Systemforstyrrelser

15.1 Systemnedbrud hos www.bidandbuy.dk medfører, at igangværende auktioner afbrydes, og at brugeren vil få værdien af sine placerede bud refunderet. Der vil således ikke være nogen vindere af auktioner i tilfælde af systemnedbrud.  

15.2 En driftsforstyrrelse hos den enkelte bruger, der skyldes brugerens  internetforbindelse, kan bidandbuy.dk ikke gøres ansvarlig for.  

15.3 Driftsforstyrrelser der skyldes vejrlig, overgravede kabler eller force majeure er bidandbuy.dk ikke ansvarlig for, ligesom bidandbuy.dk ikke hæfter for datatab, som følge af nedbrud i denne sammenhæng.  

15.4 Ved brug af den manuelle "BYD NU" funktion, kan der være forsinkelse mellem afsendelse (tryk på "BYD NU") og modtagelse og registrering af bud på vores server. Dette kan specielt opstå ved brug af langsom dataforbindelse og ved brug af den mobile APP via 3G/4G netværk. BidAndBuy.dk kan ikke gøres ansvarlig for rettidig modtagelse af data ved brug af den manuelle "BYD NU" funktion. Vi anbefaler at man bruger vores autobyder funktion hvis man vil sikre sig at buddene indgår i auktionens slutfase.  

 

16. Misligholdelse af handelsbetingelser

16.1 Misligholdelse af handelsbetingelserne medfører, at bidandbuy.dk kan udelukke den pågældende bruger for anvendelsen af tjenesterne på www.bidandbuy.dk.  

16.2 Et misbrug af handelsbetingelserne vil derudover medføre fortabelse af retten til køb af vundne varer og købte bud, og brugeren vil i den sammenhæng ikke kunne rette øvrige krav mod bidandbuy.dk.  

16.3 Bud placeret på produkter hos www.bidandbuy.dk skal afgives i tillid til, at der er en reel intention om at stå ved sit afgivne bud.  

16.4 Såfremt bidandbuy.dk vurderer, at en brugers budgivningsmønster ikke er i overensstemmelse med den ønskede adfærd, forbeholder bidandbuy.dk sig retten til at lukke brugerens konto hos www.bidandbuy.dk.  

 

17. Datapolitik

17.1 Brugere hos www.bidandbuy.dk er beskyttet af Lov om behandling af personoplysninger. bidandbuy.dk er dataansvarlig, og Datatilsynet fører tilsyn med, at reglerne i loven bliver overholdt.  

17.2 bidandbuy.dk forpligter sig derfor til at behandle oplysningerne om brugerne hos www.bidandbuy.dk i overensstemmelse med god databehandlingsskik.  

17.3 De oplysninger der skal gives for at oprette en profil, anvendes til administration, udvikling, udbud og markedsføring af bidandbuy.dk.  

17.4 bidandbuy.dk videregiver ikke oplysningerne til tredjemand, medmindre brugeren har givet samtykke hertil. Undtaget herfra er dog de påkrævede oplysninger, fx navn, telefonnummer og adresse, som en leverandør af et auktionsprodukt skal have for at kunne levere produktet.  

17.5 En bruger kan altid bede bidandbuy.dk om at oplyse, hvilke oplysninger der er indsamlet, og herunder også formålet med indsamlingen samt hvorfra oplysningerne stammer. En bruger har altid mulighed for at gøre indsigelser mod behandlingen af oplysningerne.  

17.6 Den dataansvarlige hos bidAndBuy.dk er Leo Pedersen.  

17.7 Iflg. bogføringsloven opbevares oplysningerne i minimum 5 år, hvorefter de slettes. Har du oprettet login eller sagt ja til nyhedsbrev, skal du selv bede om at disse informationer slettes. Som kunde hos BidAndBuy.dk har du, efter Databeskyttelsesloven, ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Dette får du ved at kontakte info@BidAndBuy.dk Hvis du ønsker at vi slette dine informationer på BidAndBuy.dk så kan du sende en email til info@BidAndBuy.dk. Vi sletter ikke dine data, men sørger for at anonymisere dine data så de ikke længere vil være person henførbare. Hvis du har bedt om sletning af oplysninger vil det ikke være muligt, at logge på eller deltage i auktioner på BidAndBuy.dk.  

17.8 BidAndBuy.dk afvikles på en server hos DigitalOcean (USA) og software og data er placeret på en server udenfor Europa. BidAndBuy.dk har en databehandler aftale med DigitalOcean og overholder reglerne i henhold til databeskyttelsesloven.  

 

18. Lovvalg og værneting

18.1 Alle handler og al brug af bidandbuy.dk skal anses for gennemført i Danmark.  

18.2 Tvister opstået i forbindelse med anvendelsen af www.bidandbuy.dk skal afgøres efter dansk ret, og byretten i Odense udgør det aftalte værneting med henvisning og appeladgang efter retsplejelovens regler.  

 

19. Ændringer i handelsbetingelserne

19.1 bidandbuy.dk forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne. Den nyeste version vil altid fremgå på www.bidandbuy.dk.  

19.2 Information om ændringer vil fremgå af www.bidandbuy.dk og vil fremsendes til samtlige brugeres e-mailadresser.  

19.3 bidandbuy.dk vil altid give et varsel på minimum 14 dage, førend ændringerne vil træde i kraft, og ændringerne vil ikke få betydning for igangværende auktioner.  

19.4 Anvendelse af www.bidandbuy.dk herefter udgør en accept af de nye handelsbetingelser.  

 

20. Klageadgang  

20.1 Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@bidandbuy.dk.  

20.2 Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.  

20.3 Bidanbuy.dk er e-mærket, og du kan derfor vælge at benytte dig af e-mærkets gratis Sagsbehandling. Når du har handlet på en e-mærket webshop er du desuden omfattet af e-mærkets køberbeskyttelse. Læs mere på www.emærket.dk eller ring på tlf. 44858590.

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 30-05-2018