1. Accept af handelsbetingelser

1.1 Når en bruger opretter en profil på www.bidandbuy.dk, er det en betingelse, at brugeren har læst og dermed accepteret handelsbetingelserne. Handelsbetingelserne udgør det juridiske grundlag for anvendelsen af tjenesterne på www.bidandbuy.dk

 

1.2 BidAndBuy ApS er ikke ansvarlig for en brugers adfærd på www.bidandbuy.dk, og brugeren kan derfor ikke rette eventuelle krav mod BidAndBuy ApS, fordi brugeren har misforstået anvendelsen af tjenesterne på www.bidandbuy.dk.

 

 

2. Oprettelse af profil

2.1 Det er en forudsætning for anvendelsen af tjenesterne på www.bidandbuy.dk at oprette en profil hos www.bidandbuy.dk. For at kunne oprette en profil skal brugeren være fyldt 18 år og bosiddende i Danmark.

 

2.2 Ved oprettelsen af en profil hos www.bidandbuy.dk skal brugeren oplyse sit navn, sin e-mailadresse, sin alder, og oprette et brugernavn. Brugeren er forpligtet til at afgive korrekte oplysninger til BidAndBuy ApS og til altid at informere BidAndBuy ApS, såfremt der sker ændringer i disse oplysninger.

 

2.3 Brugerens oplyste adresse skal være registreret i samme land, som brugerens IP-adresse genereres fra. Adressen fungerer som leveringsadresse.

 

2.4 Det er kun brugeren og BidAndBuy ApS, der har adgang til brugerens kontaktoplysninger.

 

2.5 Brugeren er selv ansvarlig for at anvende et fortroligt brugernavn og password, og BidAndBuy ApS er derfor ikke ansvarlig for, at brugerens profil bliver misbrugt som følge af brugerens forsætlige eller uagtsomme videregivelse af fortrolige oplysninger til tredjemand.

 

2.6 Ejere og ansatte hos BidAndBuy ApS er afskåret fra at deltage i auktionerne.

 

 

3. Kun én konto pr. bruger

3.1 Det er kun muligt at oprette en konto pr. bruger. En konto er personlig og kan derfor ikke overdrages.

 

3.2 Forsøg på oprettelse af mere end én konto pr. bruger anses for en misligholdelse af handelsbetingelserne, og BidAndBuy ApS forbeholder sig derfor retten til at lukke brugerens konto og til at nægte brugeren adgang til tjenesterne og produkterne hos www.bidandbuy.dk.

 

3.3 BidAndBuy ApS forbeholder sig derudover retten til at begrænse antallet af brugere pr. husstand, og kun en bruger pr. husstand kan benytte sig af de 5 gratis bud som gives ved oprettelse.

 

 

4. Valg af brugernavn

4.1 Et brugernavn må ikke have til hensigt at krænke eller støde øvrige brugere hos www.bidandbuy.dk eller så tvivl om BidAndBuy ApS’ troværdighed. BidAndBuy ApS vil i et sådan tilfælde bede brugeren om at ændre sit brugernavn, såfremt dette ikke imødekommes inden rimelig tid, forbeholder BidAndBuy ApS sig retten til at lukke den pågældende konto samt at udelukke brugeren fra tjenester hos www.bidandbuy.dk.

 

 

5. Anvendelse af tjenester på  www.bidandbuy.dk

5.1 For at byde på en auktion på www.bidandbuy.dk skal brugeren være i besiddelse af bud. Bud fås ved at købe en budpakke på www.bidandbuy.dk, eller ved at modtage gratis bud.

 

5.2 Gratis bud fås ved: